Zapraszam do kontaktu

 • Tłumaczenia
  Biznesowe

  Tłumaczenia związane z nawiązywaniem i prowadzeniem współpracy handlowej, tłuczenie ofert handlowych, prowadzenia negocjacji, tłumaczenie pism handlowych, dokumentów bankowych, tłumaczenie spotkań biznesowych i handlowych.

  Więcej
 • Tłumaczenia
  Techniczne

  Typowe teksty techniczne to dokumentacja techniczna,
  instrukcje montażu, obsługi, konserwacji, napraw maszyn i
  urządzeń technicznych z różnych gałęzi przemysłu.

  Więcej
 • Tłumaczenia
  Korespondencji

  Tłumaczenia listów i pism sporządzonych przez różnego
  rodzaju firmy, instytucje i organizacje: firmy ubezpieczeniowe,
  policję, kasy chorych, urzędy skarbowe

  Więcej
 • Tłumaczenia
  Rozmów Telefonicznych

  Prowadzenie rozmów niemieckojęzycznych do instytucji/osoby
  i przeprowadzenie rozmowy w języku niemieckim w celu
  załatwienia danej sprawy.

  Więcej

O Mnie

mgr inż. Paweł Nowak

 

 

Tłumaczeniami z języka niemieckiego zajmuję się od ponad 20 lat.

W 1994 roku ukończyłem zagraniczne 5-letnie studia inżynierskie w Niemczech uzyskując na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Budowa maszyn, specjalność Technika pojazdów samochodowych.
Od 1996 roku posiadam uprawnienia tłumacza technicznego nadane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną (FSNT-NOT) z wpisem do rejestru tłumaczy technicznych i specjalistycznych.
Od 2000 roku prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z usługami tłumaczeniowymi.

Moimi klientami są różnej wielkości firmy i instytucje, a także osoby prywatne.
Tłumaczenia wykonuję w kraju oraz we wszystkich państwach niemieckiego obszaru językowego: Niemczech, Austrii, Szwajcarii i in.

Specjalizuję się w tłumaczeniach technicznych i handlowych.
Jestem autorem kilkunastu publikacji fachowych, jak również czynnie uczestniczę w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
W swojej pracy wykorzystuję najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne np. profesjonalne narzędzia CAT takie jak SDL Trados Studio.

tłumaczenie radom
tłumaczenie radom

mgr inż. Paweł Nowak

 

 

Tłumaczeniami z języka niemieckiego zajmuję się od ponad 20 lat.

W 1994 roku ukończyłem zagraniczne 5-letnie studia inżynierskie w Niemczech uzyskując na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Budowa maszyn, specjalność Technika pojazdów samochodowych.
Od 1996 roku posiadam uprawnienia tłumacza technicznego nadane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną (FSNT-NOT) z wpisem do rejestru tłumaczy technicznych i specjalistycznych.
Od 2000 roku prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z usługami tłumaczeniowymi.

Moimi klientami są różnej wielkości firmy i instytucje, a także osoby prywatne.
Tłumaczenia wykonuję w kraju oraz we wszystkich państwach niemieckiego obszaru językowego: Niemczech, Austrii, Szwajcarii i in.

Specjalizuję się w tłumaczeniach technicznych i handlowych.
Jestem autorem kilkunastu publikacji fachowych, jak również czynnie uczestniczę w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
W swojej pracy wykorzystuję najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne np. profesjonalne narzędzia CAT takie jak SDL Trados Studio.

Usługi

Tłumaczenia biznesowe

Obejmują tłumaczenia spraw handlowych w formie ustnej i pisemnej. Zaliczają się do tego m.in. tłumaczenia związane z nawiązywaniem i prowadzeniem współpracy handlowej, tłuczenie ofert handlowych, prowadzenia negocjacji, tłumaczenie pism handlowych, dokumentów bankowych, tłumaczenie spotkań biznesowych i handlowych.
Oferowane przeze mnie usługi obejmują również prowadzenie rozmów telefonicznych w sprawach handlowych oraz tłumaczenie i prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej (mailowej) i papierowej. W ramach tłumaczeń biznesowych oferuję ponadto tłumaczenia wyjazdowe w celach handlowych i biznesowych realizowane zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą: w Niemczech,  Austrii, Szwajcarii i innych krajach. Wystawiam faktury VAT.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym załatwieniu spraw handlowych.

tłumacz radom
tłumacz radom

Tłumaczenia biznesowe

Obejmują tłumaczenia spraw handlowych w formie ustnej i pisemnej. Zaliczają się do tego m.in. tłumaczenia związane z nawiązywaniem i prowadzeniem współpracy handlowej, tłuczenie ofert handlowych, prowadzenia negocjacji, tłumaczenie pism handlowych, dokumentów bankowych, tłumaczenie spotkań biznesowych i handlowych.
Oferowane przeze mnie usługi obejmują również prowadzenie rozmów telefonicznych w sprawach handlowych oraz tłumaczenie i prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej (mailowej) i papierowej. W ramach tłumaczeń biznesowych oferuję ponadto tłumaczenia wyjazdowe w celach handlowych i biznesowych realizowane zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą: w Niemczech,  Austrii, Szwajcarii i innych krajach. Wystawiam faktury VAT.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym załatwieniu spraw handlowych.

Tłumaczenia techniczne

Obejmują tłumaczenia tekstów technicznych oraz prowadzenie rozmów telefonicznych i bezpośrednich w sprawach technicznych. Typowe teksty techniczne to dokumentacja techniczna, instrukcje montażu, obsługi, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń technicznych z różnych gałęzi przemysłu. Do tłumaczeń technicznych zalicza się również lokalizacja oprogramowania maszyn i urządzeń technicznych, czyli przetłumaczenie oprogramowania danej maszyny tak, aby na panelu operatorskiego wyświetlały się pozycje menu, nazwy przycisków i komunikaty w języku polskim. W ramach tłumaczeń technicznych oferuję również tłumaczenia szkoleń i instruktaży stanowiskowych realizowanych u klienta bądź dostawcy zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach. Wystawiam faktury VAT.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym załatwieniu spraw z dziedziny technicznej.

tłumaczenia radom
tłumaczenia radom

Tłumaczenia techniczne

Obejmują tłumaczenia tekstów technicznych oraz prowadzenie rozmów telefonicznych i bezpośrednich w sprawach technicznych. Typowe teksty techniczne to dokumentacja techniczna, instrukcje montażu, obsługi, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń technicznych z różnych gałęzi przemysłu. Do tłumaczeń technicznych zalicza się również lokalizacja oprogramowania maszyn i urządzeń technicznych, czyli przetłumaczenie oprogramowania danej maszyny tak, aby na panelu operatorskiego wyświetlały się pozycje menu, nazwy przycisków i komunikaty w języku polskim. W ramach tłumaczeń technicznych oferuję również tłumaczenia szkoleń i instruktaży stanowiskowych realizowanych u klienta bądź dostawcy zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach. Wystawiam faktury VAT.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym załatwieniu spraw z dziedziny technicznej.

Tłumaczenia korespondencji

Obejmują tłumaczenia listów i pism sporządzonych przez różnego rodzaju firmy, instytucje i organizacje: firmy ubezpieczeniowe, policję, kasy chorych, urzędy skarbowe i in. Tłumaczenie korespondencji realizuję poprzez natychmiastowe ustne przetłumaczenie tekstu z języka niemieckiego na polski bądź też tłumaczenie pisemne w formie elektronicznej (mailowej) lub na wydruku. Możliwe jest również połączenie dwóch form tłumaczeń: najpierw przetłumaczenie danego pisma w języku niemieckim na język polski, a następnie wykonanie telefonu do niemieckojęzycznej instytucji/osoby i przeprowadzenie rozmowy w języku niemieckim w celu załatwienia danej sprawy.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym załatwieniu spraw w języku niemieckim.

tłumaczenia radom
tłumaczenia radom

Tłumaczenia korespondencji

Obejmują tłumaczenia listów i pism sporządzonych przez różnego rodzaju firmy, instytucje i organizacje: firmy ubezpieczeniowe, policję, kasy chorych, urzędy skarbowe i in. Tłumaczenie korespondencji realizuję poprzez natychmiastowe ustne przetłumaczenie tekstu z języka niemieckiego na polski bądź też tłumaczenie pisemne w formie elektronicznej (mailowej) lub na wydruku. Możliwe jest również połączenie dwóch form tłumaczeń: najpierw przetłumaczenie danego pisma w języku niemieckim na język polski, a następnie wykonanie telefonu do niemieckojęzycznej instytucji/osoby i przeprowadzenie rozmowy w języku niemieckim w celu załatwienia danej sprawy.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym załatwieniu spraw w języku niemieckim.

Tłumaczenia rozmów telefonicznych

Obejmuje wykonanie telefonu do niemieckojęzycznej instytucji/osoby i przeprowadzenie rozmowy w języku niemieckim w celu załatwienia danej sprawy.
Tematyka rozmów może dotyczyć różnego rodzaju spraw z dziedziny handlowej, prawnej czy technicznej. Możliwe jest łączenie różnych form tłumaczeń: najpierw wykonanie ustnego tłumaczenia danego pisma sporządzonego w języku niemieckim na język polski, następnie wykonanie telefonu do niemieckojęzycznej instytucji/osoby i przeprowadzenie rozmowy po niemiecku oraz ewentualnie przygotowanie pisma do odbiorcy w języku niemieckim w formie elektronicznej (mailowej) lub na wydruku.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym i szybkim załatwieniu spraw w języku niemieckim.

biuro tłumaczeń radom
biuro tłumaczeń radom

Tłumaczenia rozmów telefonicznych

Obejmuje wykonanie telefonu do niemieckojęzycznej instytucji/osoby i przeprowadzenie rozmowy w języku niemieckim w celu załatwienia danej sprawy.
Tematyka rozmów może dotyczyć różnego rodzaju spraw z dziedziny handlowej, prawnej czy technicznej. Możliwe jest łączenie różnych form tłumaczeń: najpierw wykonanie ustnego tłumaczenia danego pisma sporządzonego w języku niemieckim na język polski, następnie wykonanie telefonu do niemieckojęzycznej instytucji/osoby i przeprowadzenie rozmowy po niemiecku oraz ewentualnie przygotowanie pisma do odbiorcy w języku niemieckim w formie elektronicznej (mailowej) lub na wydruku.

Zapraszam do współpracy przedsiębiorców, firmy i osoby prywatne, którym zależy na skutecznym i szybkim załatwieniu spraw w języku niemieckim.

Moje dotychczasowe osiągnięcia

0
Tłumaczeń
0
Lat doświadczenia
0
% Satysfakcji
0
Szczęśliwych klientów

Dlaczego warto ze mną współpracować

Poniżej moje główne atuty które zachęcą Państwa do współpracy ze Mną

 • biuro tłumaczeń radom
 • biuro tłumaczeń radom

Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane mi pytania. Może będzie tu także odpowiedź na Twoje pytanie.

Wiem jak w biznesie liczy się pewność, współpracując ze mną jesteś pewien że Cie nie zawiodę.

W swojej pracy wykorzystuję najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne np. profesjonalne narzędzia CAT takie jak SDL Trados Studio.

Oczywiście, jeśli jesteś zainteresowany stałą współpracą zapraszam do kontaktu.

Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu

Referencje

ABB Ltd.
Burton Sportartikel GmbH
Dürrpol Sp. z o.o.
EPSON Deutschland GmbH
EvoBus GmbH
Faurecia Automotive Polska S.A.
Franz Kessler GmbH

Haver & Boecker OHG
Huta Szkła Berta Sp. z. o.o.
ITM worldwide Logistics GmbH
KADEX Sp. z o.o.
KEBA AG
Mike De Brie Ltd.
Neoplan Bus GmbH

NP Pharma Sp. z o.o.
Opel AG
P.P.H.U Markus
paysafecard.com Wertkarten AG
Schmitz Cargobull AG
Skwarek Logistic
Solbika Sp. z o.o.

Spanntec Wickelsysteme GmbH
Südo GmbH
Trend Glass Sp. z o.o.
Waltec Maschinen GmbH
Windmöller & Hölscher KG
ZTE RADOM Sp. z o.o.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

Paweł Nowak

ul. Wośnicka 31F
26-600 Radom

tel. 608857236
email: nowak@tkdami.net